5. 11. 2019 - RNDr. Jan Chudárek

Volný den pro žáky

Z organizačních důvodů (nemožnost zajistit výuku nebo náhradní program pro žákyně a žáky školy z důvodů stávky většího počtu pedagogických pracovníků, nemoci některých vyučujících a služebních cest části učitelů) vyhlašuji v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona a ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, volný den pro všechny žáky školy na den 6. 11. 2019.

 

 

 

Ve Zlíně 5. 11. 2019                              RNDr. Jan Chudárek