5. 11. 2019 - Mgr. Leoš Zdráhal a RNDr. Tomáš Danielis

Nadační fond podporuje koncept rozvoje pohybové gramotnosti dětí

Nadační fond Gymnázia Zlín ve spolupráci s předmětovou komisí TV zakoupil pro žáky parkourové bedny a odrazovou trampolínu.


Nadační fond podporuje snahu vyučujících TV rozvíjet základní pohybové dovednosti a schopnosti dětí, prospěšné pro jejich zdravý vývoj. Prvky parkouru zařazené do výuky přispívají k pozitivnímu přístupu k pohybu, děti se naučí lépe znát své tělo a důvěřovat ve své schopnosti.