5. 11. 2019 - Dr. Silke Gester

Projekt: Němčina otevírá dveře – Zlíňáci v Kroměříži

Dne 24. října 2019 navštívili studenti debatního kroužku JdI spolu se svou učitelkou Dr. Silke Gester Gymnázium Kroměříž. Byli vítáni členy tamního debatního kroužku, kteří spolu se svou lektorkou Miriam Schadwill připravili hostům zajímavý program.


První bod programu představila prohlídka školy. Následovalo společné vyučování, během kterého jsme se nejen seznámili, ale i hráli scénky, vypracovali argumenty k různým tématům a představovali výsledky skupinové práce v plénu. Všichni jsme se shodli na tom, že plánovaný čas výuky utekl velmi rychle.

Dne 28. listopadu 2019 přijedou kroměřížští studenti k nám. Připravíme jim rovněž zajímavý program – první nápady už byly konzultovány na cestě zpět do Zlína.