20. 1. 2021 - Mgr. Pavla Blahušová

Logická olympiáda

Tak jako v letech minulých se i v letošním roce naši studenti v hojném počtu zúčastnili soutěže Logická olympiáda pořádané Mensou České republiky


Tato soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o klání rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.  

A naši studenti se v této soutěži vůbec neztratili. Z celkového počtu 57 studentů, kteří se zúčastnili domácího kola, postoupilo do krajského kola 8 studentů nižšího a 6 studentů vyššího gymnázia. 2 studenti nižšího gymnázia se pak zúčastnili i kola celostátního.  

V krajském kole se v nižší kategorii umístila Kateřina Kučerová (3TA) na krásném 2. místě, David Jaroš (4KB) na 4. místě, Tomáš Lapka (1PB) obsadil 6. místo, a do první dvacítky se ještě vešli Jan Žeravský (4KB), Michal Černý (3TA) a David Pethö (4KB).  

Díky svému umístění v krajském kole postoupili Kateřina Kučerová a David Jaroš do celostátního finále, které proběhlo 14.12.2020. V tomto celostátním kole David obsadil výborné 12. místo a Kateřina se stala úspěšnou řešitelkou.  

Ve vyšší kategorii se v krajském kole stali úspěšnými řešiteli Jaroslav Knápek (8OB), Eliška Křeménková (6XB), Michal Matúš (8OB) a Marek Chmela (6XB).  

Blahopřejeme a všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.