3. 5. 2021 - Mgr. Hana Martinková

Velký úspěch v celostátním kole konverzační soutěže ve španělštině

Velká gratulace patří studentce Kláře Mikeskové z 8OA, která obsadila skvělé 7. místo v nejvyšší kategorii celostátního kola konverzační soutěže ve španělském jazyce. Obstála tak ve velmi silné konkurenci nejlepších studentů španělštiny v republice. 


Soutěž se konala 23. dubna ve spolupráci s Instituto Cervantes v Praze a proběhla distanční formou.Klárce přejeme hodně úspěchů a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale celého Zlínského kraje. Mucha suerte!