21. 12. 2021 - Mgr. Jana Pilušová

Studenti druhých ročníků a sext v Olomouci

Adventní čas a sakrální památky v Olomouci pro studenty druhých ročníků a sext


Exkurze Po olomouckých sakrálních památkách v adventním čase byla určena studentům druhých ročníků a sext.

Studenti měli komentovanou prohlídku arcibiskupského paláce, katedrály sv. Václava a nedávno zrekonstruovaného rektorátního kostela sv. Anny.

Arcibiskupský palác překvapil honosnou výzdobou Trůnního sálu, okázalostí Zlatého salónku, kde byla ubytovaná Marie Terezie i T. G. Masaryk. V Červeném salónku si prohlédli dobový interiér, ve kterém se v roce 1805 sešli rakouský císař František II. a ruský car Alexandr. Údiv vzbudily i další prohlídkové sály-Jubilejní knihovna, Zelený salón a Rokokový kabinet.

Svou monumentalitou překvapila také katedrála sv. Václava.

Studenti se dostali do jinak nepřístupných míst katedrály – kněžiště, vikářské i kanovnické sakristie, presbytáře a krypty.

Zároveň mohli porovnat odlišnosti stavebních slohů-románského, gotického i barokního.

Dobrá nálada a krásné zimní počasí přispěly ke zdaru celé akce.