3. 1. 2022 - Mgr. Pavel Simkovič

Návštěva ministra školství na naší škole

V pondělí 3. 1. 2022 se na svých cestách po školách stavil ministr školství Petr Gazdík i na naší škole. Při své návštěvě absolvoval besedu se žákyněmi a žáky třetí B. Největší část diskuse byla věnována maturitní zkoušce a její případné podobě do budoucna.


Ve druhé části své návštěvy se setkal ministr školství s vedením školy, předsedy a předsedkyněmi předmětových komisí kde odpovídal na jejich otázky. Ty se týkaly například revize školních vzdělávacích programů, opatření ve školách v souvislosti s Covidem, platech pedagogů či podobě vzdělávání jako celku.

S ministrem se na školu přijela podívat i náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová, která má na starosti oblast školství.