10. 5. 2022 - Lukáš Skála 6XB

Fakultní kolo soutěže středoškolský Moot Court

V termínu od 18. 2. do 1. 4. 2022 dostalo pět žáků ze třídy 6XB, jedna žačka ze třídy 2.D a jeden žák ze třídy 3.C za úkol sepsat písemné podání k soutěžnímu případu. V návaznosti na písemné podání následovalo podání ústní, které se uskutečnilo 29. 4. přímo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.


Pro ty z Vás, kteří nejsou seznámeni se soutěží Moot Court, jedná se o právnickou soutěž, ve které mají žáci středních škol jedinečnou možnost vyzkoušet si simulaci Evropského soudu pro lidská práva. Každý soutěžní tým musel být složen z 1–3 středoškolských žáků. Naše gymnázium zde mělo zastoupení tří týmů. Každému týmu byl přidělen kouč, který měl týmům poradit s formální stránkou případu. Kouči byli zpravidla žáci Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Ve výše zmíněném termínu musel každý z týmů zpracovat písemné podání k soutěžnímu případu Zuzana vs. Agnoská republika. Všechny týmy byly rozděleny na dvě skupiny. Ty, kteří obhajovali Zuzanu a ty, kteří obhajovali Agnoskou republiku. V písemném podání se týmy snažily podat co nejvíce relevantních argumentů, aby měly nejlepší možnou výchozí pozici pro ústní podání.

Ústní podání se uskutečnilo 29. 4. přímo na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V simulovaném soudním řízení vždy proti sobě stanuly obě strany sporu, které se snažily přednést své nejlepší argumenty senátu, složenému ze dvou soudkyň. Tyto soudkyně měly následně náročný úkol, kterým bylo rozhodnout, kdo postoupí do mezinárodního finále. Hodnotily zejména naši schopnost vyvrátit argumenty soupeře a úroveň našeho projevu.

V podvečer nám po dlouhém rozhodování sdělili výsledky. Oba týmy z naší školy reprezentující stranu státu bohužel nepostoupily. S výsledkem 32 bodů z 50 skončil na pátém místě tým složený z žáků Magda Raszková a Lukáš Langer. Postup těsně unikl týmu složenému z žáků David Gistr, Lukáš Skála a Eduard Volařík, kteří dosáhli 42 bodů. Avšak úspěch zaznamenal tým z naší školy zastupující Zuzanu. Žačky Vanda Kováčová a Aneta Vaculíková zaznamenaly fenomenální výkon 44 bodů, který je posunul do mezinárodního finále.

Soutěž Vám můžeme s čistým srdcem doporučit a věříme, že v příštích letech se na Moot Court vydá z našeho gymnázia týmů více. Tímto přejeme spolužačkám hodně štěstí do mezinárodního finále a těšíme se na účast zase za rok.