27. 6. 2022 - Mgr. Libor Hudec

Národní kolo Ekologické olympiády

Český svaz ochránců přírody pořádal od 8. do 12. 6.  27. ročník  národního kola Ekologické olympiády, jehož letošním zaměřením byla obnova krajiny (rekultivace, remediace etc.). Z krajského kola postoupilo do této soutěže družstvo naší školy ve složení – Kristýna Kubíčková 2B, Anička Hradilová 2D a Vít Remeš 3B.


Náročná pro soutěžící byla už cesta na místo soutěže, museli dojet až do Hradců u Lipí nedaleko Českých Budějovic. Zde se ubytovali v chatkách a příští den strávili exkurzemi po blízkých pískovnách a lomech. Stěžejním soutěžním úkolem bylo zpracování vlastního projektu rekultivace pískovny s účelem navýšit, co nejvíce, biodiverzitu biotopu s hlavním zaměřením na obojživelníky a bezobratlé. Tento vlastní projekt obhajovali soutěžící před odbornou komisí. Dalšími úkoly byl odborný test, poznávání organismů  a soutěžní stezka. Ve velmi kvalitní konkurenci si naše skupina vedla velmi obstojně, využila veškerých svých zkušeností a vědomostí a obsadila krásné 9. místo. I přes lehce bojové podmínky (neměli k dispozici ani internet) si akci naši studenti užili a získali další zkušenosti a nové přátele.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.