19. 9. 2022 - RNDr. Tomáš Danielis

Geografické cvičení v Jedovnicích

Ve dnech 5. – 7. 9. 2022 se skupina 21 studentů zúčastnila geografického cvičení v srdci Moravského krasu v okolí Jedovnic.


Studenti si v praxi vyzkoušeli práci s různými typy map a během pěšího putování plnili spoustu geografických, geologických, ale i sociálních úkolů.

Mohli si také ve dvojicích vyzkoušet přesun terénem dle mapy orientačního běhu, se kterou neměli téměř žádné zkušenosti. V tomto případě motivace v podobě jediné občerstvovací stanice v okolí dokázala divy a všichni se přesunuli v pořádku a včas.

Jednoznačně stěžejní částí našeho programu bylo poznávání krajiny, pochopení vazeb mezi jednotlivými částmi, revitalizace krajiny a jak si vytvořit vztah ke krajině. Krajina Moravského krasu je unikátní a naprosto rozdílná než krajina v našem regionu. V okolí Jedovnic se nově příchozím zdá, že se nachází na náhorní plošině, ale není tomu tak. Díky krasové činnosti je terén velmi členitý se spoustou žlebů, závrtů, skalních výchozů a ukrytých jeskyní či propastí.

V současné době celá naše krajina čelí obrovské hrozbě v podobě sucha a s tím spojená invaze kůrovce do našich lesů. V krajině Moravského krasu, která trpí nedostatkem povrchové vody díky vápencovému podloží, jsme se snažili ukázat, jak se dá v krajině hospodařit s vodou. Proč je důležité obnovovat a vytvářet nové krajinné prvky jako polní cesty, remízky, mokřady či proč musíme přestat regulovat drobné vodní toky. Dále jsme na příkladech místních lesů ukázali, že kůrovec nemusí znamenat kalamitu či zkázu, ale že je to velká výzva pro obnovu původních lesů, které z ekonomických důvodů byly nahrazeny smrkem.

 Během našeho putování krasovým terénem jsme mimo jiné navštívili propast Macocha, kde byla postavena první útulna Klubu českých turistů v roce 1895. Dále místa, která jsou spojená s prvotní produkcí železa na našem území, a která měla velký význam v dobách dávno minulých a stála za vznikem přízviska našeho území „Kovárna monarchie“.

V tomto regionu se nachází značné množství různých naučných stezek, na kterých jsme si ukázali možnost využití ve školní výuce.

V rámci exkurze jsme nezapomněli ani na část duchovní či kulturní a navštívili jsme vyhlášené poutní místo Křtiny a zdejší dominantu zvanou „Perla Moravy“ - Kostel Jména Panny Marie.

Všem účastníkům bychom na závěr poděkovali za pozitivní přístup a výbornou náladu.

Tomáš Danielis

Libor Hudec