21. 11. 2022 - Mgr. Pavla Kovaříková

Konference Global Classroom má své logo

Naše gymázium je v letošním školním roce hostitelem mezinárodní konference projektu Global Classroom. Jako hlavní motto letošního ročníku GC jsme si zvolili příznačně “Peace Begins with Us“. Přípravné práce započaly hledáním loga, do čehož se se zaujetím zapojily naše kolegyně, vyučující výtvarné výchovy, paní Renáta Večerková a Petra Hečková se svými žáky. Z mnoha návrhů log reflektujících téma letošní konference byl členy GC týmu zvolen užší výběr, jehož se pak s nadšením ujali studenti semináře počítačové grafiky pod vedením paní učitelky Lenky Zbrankové a návrhy dále upravili a připravili do elektronické podoby. Autorem výtvarné předlohy je Ondřej Kosek ze 3D, grafický návrh provedl Dušan Kočař a do finální podoby logo dopracoval Vojtěch Kovařík, oba z 8OA. Tým GC je z loga nadšený a všem, kdo se, jakkoliv na jeho vytváření podíleli, velmi děkuje!


Global Classroom Partnership je unikátním projektem osmi škol z celého světa, který by založen v roce 1996 na základě partnerství jednotlivých členských škol. V projektu každoročně působí skupinka žáků, kteří v rámci hlavního tématu pracují na úkolech vytyčených školou, jež v daném roce pořádá mezinárodní studentskou konferenci. Na ní účastníci osobně představují svoji celoroční práci v podobě prezentací či videí. Součástí týdenních setkání jsou rovněž diskuze a plánování v mezinárodních týmech, návštěvy kulturně a historicky významných míst, či oblíbené seznamovací kempy.

Poslední prezenční konference se konala v Kapském městě (JAR) v roce 2019. Pandemie Covidu-19 sice přerušila řetězec každoročních osobních setkání, nicméně spolupráce mezi školami z Německa, Švédska, Velké Británie, Španělska, USA, JAR, Austrálie a ČR dále pokračuje i ve virtuálním prostoru. V minulých dvou letech jsme byli účastníky online konferencí pořádaných partnery z Německa a Austrálie. Pro letošní ročník je pořadatelskou školou naše gymnázium. Z důvodu přetrvávající pandemie, ale současně aktuálního stavu v Evropě se bude i tato konference odehrávat v online prostoru. Několikadenní oficiální část konference proběhne na konci března 2023, ale už během prosince a ledna se neformálně setkáme na tzv. Pre-Conference Meetings.

Práci našeho GC týmu můžete sledovat na Facebooku i Instagramu.