6. 12. 2022 - Mgr. Pavla Blahušová

Obdivuhodný výsledek

Tak jako v letech minulých, i v letošním roce se naši studenti v hojném počtu zúčastnili soutěže Logická olympiáda pořádané Mensou České republiky.

Se všemi úlohami, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup, se nejlépe popasovali Tomáš Lapka (3TB) a Michal Černý (5QA), kteří se přes domácí a krajské kolo probojovali až do kola celostátního, ve kterém Tomáš Lapka obsadil vynikající 3. místo.

Blahopřejeme!


Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží. Nejedná se totiž o soutěž znalostní, nýbrž o klání rozvíjející zejména schopnost samostatného a logického uvažování.

A ani další naši studenti se v této náročné soutěži rozhodně neztratili.

Z celkového počtu 75 studentů, kteří se zúčastnili domácího kola, postoupilo do krajského kola 7 studentů nižšího a 5 studentů vyššího gymnázia. Kromě Tomáše Lapky (3TB) a Michala Černého (5QA), kteří se probojovali až do kola celostátního, byli úspěšnými řešiteli krajského kola ještě Michaela Bližňáková (2SA), Denis Machač (2SB), Eliška Matúšová (4KA), Adam Batěk (3TA), David Jaroš (6XB) a Simona Vyoralová (7EA).

Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Máme být nač pyšní!