22. 12. 2022 - Mgr. Vlastimil Hrbáček

Já a My 2022

Již dvacátý druhý ročník tradičního besedování Já a My proběhl ve středu

21. prosince. Ve škole jsme přivítali více než čtyřicet lektorů z různých oblastí práce s lidmi, kteří byli v předvánočním čase ochotni věnovat se našim studentům i pedagogům.


Úvod setkání nám již potřetí zpříjemnili naši studenti z 5QA pod vedením kapelníka Luboše Kovaříka.

Vedle tradičních lektorů z řad policie, hasičského sboru, červeného kříže a dalších organizací, které se zabývají preventivní a příbuznou tématikou, jmenujme alespoň některé nové tváře letošních aktivit. Například prof. Ing. Romana Čermáka, Ph.D. z UTB Zlín, MUDr. Pavla Havelku ze sexuologické ambulance KNTB, Mgr. Irenu Majtnerovou z Linky SOS nebo Mgr. Jarmilu Hasoňovou z Centra poradenství

pro rodinné a partnerské vztahy.

I letos lze konstatovat, že po dvouleté přestávce byla akce úspěšná a nezbývá než se těšit na dvacátý třetí ročník. Děkujeme všem zúčastněným!