22. 5. 2023 - Mgr. Eva Adamíková a Mgr. Daniel Knedla

Společensko vědní besedy

Pomalu uzavíráme letošní školní rok a je namístě ohlédnout se a zhodnotit jeho úspěšnost v naší společenskovědní sekci. Z hlediska besed se zajímavými hosty nemůžeme být spokojenější. I ve druhé polovině školního roku navštívili naši školu velmi zajímaví hosté. Jednalo se o filozofa Václava Bělohradského, politika Jana Farského a novinářku Petru Procházkovou. Každý z nich se svým jedinečným pohledem na konkrétní veřejné téma.


S filozofem, sociologem, pedagogem a esejistou Václavem Bělohradským jsme probírali nejen témata filozofická, ale také dobu postmoderní a jeho slovy postfaktickou…

 S politikem a skautem Janem Farským jsme rozebírali pravidla a možnosti Fulbrightova stipendia, možnosti toto stipendium získat v mnoha oblastech společenského života a tak si rozšířit osobní portfolio. Zásadní pak byly jeho informace k politice EU, jež byly předmětem jeho studia v USA.

 S novinářkou, humanitární pracovnicí a zakladatelkou investigativní žurnalistiky v ČR Petrou Procházkovou jsme probírali nejen její pobyty na Ukrajině po vypuknutí ruské agrese, ale také její zkušenosti z Čečenska, zkušenosti z novinářské praxe a diskutovali jsme o soudobých společenských  problémech.

 Všechna tři setkání byla pro naše studentky a studenty nesmírně inspirativní a pomohla jim zorientovat se v dnešním velmi složitém a fragmentovaném světě.

V dalších reportážích se můžete těšit na pár střípků z aktivit a setkání v našich společenskovědních seminářích.

Za SpV Eva Adamíková a Daniel Knedla