18. 7. 2023 - Sabina Šenkeříková 1A

Exkurze do „nízkoprahu“ Téčko

Dne 6. 6. jsme s paní učitelkou Janečkovou navštívili Nízkoprahové zařízení pro děti a

mládež " Téčko" v rámci exkurze o funkci sociálních služeb.

Hned po příchodu do budovy Regina, kde se klub nachází, nás přivítal jeden ze dvou přítomných pracovníků. Seznámili nás s organizací Unie Kompas a se sociálními službami, které UNKO poskytuje. Popsali nám, co vyžaduje práce sociálního pracovníka, kterou jsme si nakonec mohli i částečně vyzkoušet, při plnění úkolu - sepsat pravděpodobný postup sociálního pracovníka v uvedené krizové situaci. Celý program vyvrcholil chvílí volna, kdy jsme mohli využít pingpongového a kulečníkového stolu i zkušebny, které jsou v klubu volné zpřístupněny. Návštěva nám všem rozšířila povědomí o existenci nízkoprahů a možnosti pomoci v případě ocitnutí se v nepříznivé situaci nebo při potřebě najít bezpečné místo pro trávení volného času.