20. 11. 2023 - Mgr. Pavel Simkovič

Francouzský jazyk získal se svým projektem Evropskou jazykovou cenu Label za rok 2023

Nadšení, inovace a snaha o kvalitní vzdělávání ve francouzském jazyce vynesly Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť prestižní Evropskou jazykovou cenu Label za rok 2023. Ocenění bylo uděleno za projekt nazvaný "Létající lektor francouzského jazyka," který představuje unikátní koncept podpory výuky francouzštiny na šesti školách v regionu.


Slavnostní předání cen se konalo ve čtvrtek 16. 11. 2023 v Kaiserštejnském paláci v Praze, kde školy, včetně Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, obdržely Evropskou cenu  od Ondřeje Andryse, státního tajemníka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Pavlíny Kroužkové, vedoucí sekce školního a odborného vzdělávání Domu zahraniční spolupráce.

„Za koordinace Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť, především pak Ivy Adámkové, vznikl unikátní koncept na podporu výuky francouzského jazyka na šesti školách regionu. Školy za pomoci Zlínského kraje a Magistrátu města Zlín společně podpořily působení rodilého mluvčího ve výuce FJ v jednotlivých školách, což zatraktivnilo výuku a zvýšilo motivaci žáků. Přítomnost rodilé mluvčí se projevila především v oblasti komunikačních dovedností a zlepšení výslovnosti zapojených žáků, ale i učitelů francouzského jazyka. Zkušenosti zlínského regionu budou moci sdílet i další školy, které by měly o tento způsob výuky zájem“, tak uvedla projekt Pavlína Kroužková.

Evropská jazyková cena Label je aktivitou Evropské komise pro podporu výjimečných a inovativních projektů v oblasti jazykového vzdělávání, a je udělována letos již po dvacáté druhé. Jejím cílem je podporovat kvalitní inovační projekty, motivovat a inspirovat další učitele k využívání inovativních postupů ve výuce jazyků a zvýšit motivovanost žáků ke studiu cizích jazyků. Zapojit se mohou nejrůznější vzdělávací instituce od jazykových škol, neziskových organizací přes mateřské, základní, střední školy a gymnázia, po vysoké školy. 

Od loňského roku je cena Label udělována ve dvou kategoriích – v kategorii projektů Erasmus+ a v kategorii ostatních inovativních projektů. Každý rok stanovuje Evropská komise priority, ke kterým by se měly přihlášené projekty vztahovat.

Iva Adámková, hlavní koordinátorka projektu k ocenění uvedla: Mám upřímnou radost ze získání prestižní Evropské jazykové ceny LABEL! Je to motivující a zavazující okamžik do další kvalitní výuky francouzštiny. Ještě větší radost pak mám ze skutečnosti, že se projekt "Létající lektor francouzského jazyka" podařilo ve Zlínském kraji uskutečnit a že i letos pokračujeme v realizaci tohoto originálního konceptu."

Předávání ceny se za školu zúčastnili ještě Petra Hečková, vyučující francouzského jazyka a Pavel Simkovič, statutární zástupce ředitele školy, který uvedl: „Jako škola jsme velmi potěšeni ziskem této ceny. Je to zasloužené ocenění dlouhodobé práce komise francouzského jazyka, a především pak její předsedkyně Ivy Adámkové, která dlouhodobě pracuje na propagaci a popularizaci francouzského jazyka. Aktivně spolu se svými kolegyněmi realizuje jazykové mobility do francouzských destinací, pracuje na výměnných pobytech a stážích, a to jak v rámci projektu Erasmus, tak i mimo něj. Patří jí poděkování a věřím, že to oceňují zejména naši žáci, žákyně a jejich rodiče.“

 

Více informací: https://www.dzs.cz/clanek/predstavujeme-projekty-ocenene-letosni-evropskou-cenou-za-inovativni-vyuku-evropskou