3. 6. 2024 - Veronika Urbancová 3C

Pražský studentský summit 2024

Projekt, který dostal čtyřikrát záštitu prezidenta republiky, třikrát od bývalého českého prezidenta Václava Havla a jednou od nynějšího prezidenta Petra Pavla. Projekt, který je mimo jiné podporován Kanadskou ambasádou a ambasádou Spojených států amerických. Projekt, který nám letos umožnil setkat se s řadou osobností České republiky, ale také projekt, kterým si prošel nynější kandidát do Evropského parlamentu Adam Trunečka. Dámy a pánové, dovolte mi představit Pražský studentský summit


     Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt pro více než 300 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Dává mladým lidem skvělou možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, mezinárodní, vzdělávací, vědecké a kulturní spolupráce, světové bezpečnosti či životního prostředí, tříbit své kritické myšlení a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Část projektu navíc probíhá v angličtině a rozvíjí aktivní jazykové schopnosti účastníků.  

     Zásadní vzdělávací metodou Pražského studentského summitu je simulace činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU, NATO a G20). Každý účastník projektu při této aktivitě zastupuje jednu ze světových zemí. Během ročníku se dopodrobna seznamuje se situací a životem v tomto státě a s jeho postoji ke konkrétním celosvětovým problémům, jako jsou například uprchlická krize nebo globální oteplování. Rovněž se učí porozumět specifikům různých regionů, rozvíjí své znalosti o fungování mezinárodních organizací a seznamuje se s problémy, kterým mezinárodní společenství čelí.  

     Tohle všechno se odehrává během pěti sobot vždy jednou za měsíc. Tyto sobotní workshopy vrcholí třídenní konferencí, kde vás nemine zahájení v Pražské křižovatce, návštěva ambasád či ministerstva zahraničních věcí, ale hlavně jednání v Kongresovém centru Praha. Tady pak sami studenti navrhují řešení problémů, kterými se zabývají reálné mezinárodní organizace a s ostatními účastníky se snaží prosadit to, o co by skutečně usiloval diplomat jimi zastupovaného státu. 

     Z řad studentů našeho gymnázia se letos účastnilo 12 studentů. Zastupovali jsme státy jako Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království nebo Bangladéš. Projekt nám umožnil podat si ruku s velvyslanci, navštívit přednášku Dany Drábové nebo se účastnit debaty s Ministrem pro evropské záležitosti, Martinem Dvořákem. Naším cílem ale bylo vytvoření a schválení rezoluce v příslušném orgánu mezinárodní organizace a co možná nejvěrnější zastupování příslušné země.  

    Ať už jsme si odnesli nová přátelství, kontakty, zážitky, kritičtější nebo dokonce nový pohled na věci, jedno nám předal Pražský studentský summit určitě, chuť debatovat, zajímat se, chtít vědět víc a nebýt slepý k naší budoucnosti. #tohlejesummit