28. 6. 2024 - Pavel Dlouhý

Ocenění žáků Zlínského kraje 2024

Před koncem školního roku se našemu žáku Lukáši Hrdému (7EA) dostalo významného ocenění Zlínského kraje, které převzal z rukou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.


Slavnostní akt se konal 11. června v Baťově vile a Lukáše na této událsti doprovázeli jeho rodiče, za školu se zúčastnila třídní učitelka Lenka Kramářová.

Toto ocenění Lukáš získal za své úspěchy v Astronomické olympiádě, Středoškolské odborné činnosti a dalších soutěžích se zaměřením na astronomii, astrofyziku a fyziku. Lukáš je velmi aktivní také na zlínské hvězdárně, kde navštěvuje astronomický kroužek a dnes se již podílí na výchově a vzdělávání mladších spolužáků. V letošním roce si připravil sérii přednášek pro veřejnost na velice obtížná fyzikální téma (Proměnné hvězdy, kvantová mechanika, CERN a kosmologie 21. století), které realizuje právě na hvězdárně. 

Díky svým vynikajícím znalostem fyziky, matematiky, informatiky a také díky skvělé jazykové vybavenosti (AJ, NJ) se Lukáš zúčastnil dvoutýdenní stáže na německé vysoké škole TU Chemnitz a také individuální mobility na partnerském gymnáziu v německém Marienbergu v rámci programu Erasmus+. Konverzační dovednosti rozvíjel v projektu Jugend debattiert. V září se účastnil výměnného pobytu v Limbach-Oberfrohna. Se svou prací SOČ se také zúčastnil soutěže Bystré hlavy od Goethe Institutu, kde získal nejvyšší ocenění a sice dvoutýdenní jazykový pobyt v Rakouském Obertauernu.

V letošním roce se mu také podařilo úspěšně zakončit stáž v rámci projektu Otevřená věda na téma Proměnné hvězdy a zapojil se již do dalšího ročníku tentokrát na téma Kvantová mechanika a počítání vlastností Deuteronu.

Děkujeme Lukášovi za jeho reprezentaci školy a přejeme mu hodně dalších úspěchů.