3. 11. 2019 - Mgr. Eva Adamíková

Živá paměť o.p.s.

31. 10. ve 12. 00 přijeli z Prahy  a Brna na naší školu pracovníci o.p.s. Živá paměť.

Vznik společnosti byl iniciován samotným průběhem procesu odškodnění z titulu nucených a otrockých prací během 2. světové války. Přes 120 000 osob zaslalo žádosti a zároveň i doklady o perzekuci během 2. světové války. Vznikla tak unikátní sbírka originálních dokladů úřední i osobní povahy, fotografií a osobních výpovědí. Právě za účelem zachování, rozšíření a zpracování tohoto jedinečného archivu založili pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu obecně prospěšnou společnost Živá paměť. Jejím cílem je pečovat o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných během 2. světové války.


Žáci a žákyně 4. ročníků a oktáv z VP Sociologie a Politologie vyslechli přednášku „Romové ve 20. století“ (o romském holocaustu a historii Romů v poválečném období). Ze záznamu vyslechli svědectví pamětnice paní Machálkové, jejíž rodina zahynula v koncentračním táboře Auschwitz – Birkenau.

Více na www.kapura.cz