3. 10. 2021 - RNDr. Tomáš Danielis

Geografické cvičení v Jedovnicích

Ve dnech 13. – 15. 9. 2021 se skupina 12 studentů zúčastnila geografického cvičení v srdci Moravského krasu v okolí Jedovnic.


Studenti si v praxi vyzkoušeli práci s různými typy map a během pěšího putování plnili spoustu geografických, geologických, ale i sociálních úkolů.

 

Hlavní částí našeho programu bylo poznávání krajiny, pochopení vazeb mezi jednotlivými částmi, možnost revitalizace krajiny a jak si vytvořit vztah ke krajině. Krajina Moravského krasu je unikátní a naprosto rozdílná než krajina v našem regionu. V okolí Jedovnic se nově příchozím zdá, že se nachází na náhorní plošině, ale není tomu tak. Díky krasové činnosti je terén velmi členitý se spoustou žlebů, závrtů, skalních výchozů a ukrytých jeskyní či propastí.

 

V tomto regionu se nachází značné množství různých naučných stezek, na kterých jsme si ukázali možnost využití ve školní výuce. Studentům jsem se snažil vysvětlit, jak je současná krajina provázaná s historickým vývojem a jakým způsobem bychom se z toho měli poučit a chovat se ke krajině lépe.

 

Během našeho putování jsme mimo jiné navštívili jeskyni Balcarka, nedalekou propast Macocha, kde byla postavena první útulna Klubu českých turistů v roce 1895. Dále místa, která jsou spojená s prvotní produkcí železa na našem území, a která v minulosti stála za vznikem přízviska našeho území „Kovárna monarchie“. Také jsme doputovali do obce Křtiny, která je spojená s naší dávnou historií, a kde dle pověsti křtili věrozvěstové Cyril a Metoděj. V současnosti je to vyhlášené poutní místo s barokní dominantou zvanou „Perla Moravy“ - kostel Jména Panny Marie.

Všem účastníkům bych na závěr poděkoval za pozitivní přístup a výbornou náladu.