Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci

28.2.2014 je uzávěrka přijímání přihlášek ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci!

Zpravodaje PřF UP:

1/2014

2/2014

3/2014