Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci