8. 11. 2017 - RNDr. Jan Chudárek

Vyhlášení termínů voleb do školské rady Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť

Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení termínů pro volby členů školské rady pro období 2018 - 2020.


V souladu s ustanovením § 167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje vyhlašuji termín voleb do Školské rady Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, a to:

  • na úterý 14. 11. 2017 od 15:30 hod. do 18:00 hod. (volí zákonní zástupci nezletilých žáků) v prostoru recepce školy ve vestibulu.
  • na úterý 14. 11. 2017 od 9:00 hod. do 15:00 hod. (volí zletilí žáci) v prostoru recepce školy ve vestibulu.
  • na středu 15. 11. 2017 od 7:00 hod. do 14:30 hod. (volí pedagogičtí pracovníci školy) v prostoru kanceláře školy.

Školská rada Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť má 6 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitel školy nemůže být členem školské rady.

Další omezení (kromě požadavku způsobilé osoby starší 18 let) pro navrhované kandidáty není.

Upozorňujeme voliče, že mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.

 

RNDr. Jan Chudárek

ředitel gymnázia