21. 11. 2017 - Matěj Komínek, žák třídy 8OB

Exkurze do vídeňských muzeí a galerií

Ve středu 15. 11. navštívili studenti naší školy, pod vedením pí. uč. Sedláčkové a p. uč. Hrbáčka, opět po roce vídeňská muzea a galerie.


Odjezd v brzkých ranních hodinách zaručil dostatek času na prohlídku rozsáhlých sbírek Uměleckohistorického muzea, především pak výstavy barokního malíře Petera Paula Rubense. Odpoledne vyplnila návštěva galerie Albertina, kde na nás čekaly kresby i plátna renesančních tvůrců Raffaela a Pietera Brueghela, a procházka po památkách rakouského hlavního města. Všichni účastníci se večer unaveni, ale spokojeni bezpečně vrátili do Zlína.