26. 11. 2017 - Mgr. Pavel Dlouhý

Dny otevřených dveří na našem gymnáziu se těšily velkému zájmu návštěvníků

Ve dnech 24. a 25. listopadu se naše škola otevřela nejen uchazečům a jejich zákonným zástupcům, ale také byvalým absolventům, kolegům a dalším zájemcům. S letošní účastí můžeme být velmi spokojeni, vždyť za oba dny zavítalo do školy více než pět stovek návštěvníků.


Primárně byly Dny otevřených dveří věnovány uchazečům o studium na našem gymnáziu, kteří si za asitence průvodců z řad žáků školy mohli prohlédnout odborné učebny i laboratoře, počítačové učebny, knihovnu i tělocvičny, hudebnu i ateliér výtvarné výchovy a další prostory školy. Naši vyučující návštěvníkům prezentovali své předměty a připravili si k tomuto účelu řadu zajímavých aktivit. Za všechny lze zmínit chemické a fyzikální experimenty, které si mohli zájemci také sami vyzkoušet. Vedení školy pak připravilo blok informací tematicky zaměřených na problematiku přijímacího řízení.

Věříme, že každý, kdo na gymnázium zavítal, byl s průběhem prohlídky spokojen a že se mu u nás líbilo.

Zároveň bychom rádi poděkovali našim kolegyním a kolegům, kteří se významně podíleli na zdárném průběhu celé akce. Speciální ocenění pak patří stovce žákyň a žáků školy, kteří v pátek i v sobotu neúnavně a s velkým nasazením prováděli návštěvníky po areálu gymnázia.

Děkujeme!