12. 4. 2018 - Mgr. Petra Chaloupková

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA – KATEGORIE E a F

Ve středu 4. 4. 2018 naše škola pořádala okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorii E (kvarty, 9. třídy) a F (tercie, 8. třídy).


V letošním roce naši školu reprezentovali úspěšní řešitelé školního kola, v kategorii F – Lukáš Javora, Filip Kocián a Tomáš Kocián ze třídy 3TB. Ze třídy 4KA – Jitka Jemelková, Matěj Oškera a Antonín Pytela v kategorii E.

A jak se jim dařilo? Všichni stali úspěšnými řešiteli. V kategorii F zvítězil Lukáš Javora, na 3. místě se umístil Filip Kocián a na 5. místě Tomáš Kocián, z celkového počtu 8 účastníků.

V kategorii E soutěžilo celkově 7 účastníků a zvítězil Antonín Pytela, na 2. místě se umístila Jitka Jemelková a Matěj Oškera skončil na 4. místě. Všichni tři také postupují do krajského kola, které se bude konat 27. 4. 2018.

Všem zúčastněným blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v další fyzikální práci.

Za PK FY Petra Chaloupková