10. 9. 2019 - Mgr. Jana Dvořáčková

Přihlašování do zájmových útvarů

Dne 10. září bude spuštěno přihlašování do zájmových útvarů.


Žáci se mohou přihlásit svým žákovským heslem v anketě v Elektronické žákovské knížce do čtvrtku 19. září.

Poté bude zveřejněn seznam otevřených kroužků s termínem úvodní schůzky, na které budou domluveny organizační podrobnosti, případně při menším počtu zájemců o kroužek bude dohodnuto jeho fungování za případně zvýšené ceny.

Výuka zájmových útvarů začne většinou v týdnu od 30. září, pokud nebude vyučujícím sděleno jinak.

Informace o kroužcích najdete zde, další můžete získat přímo u uvedeného vyučujícího nebo u vyučujícího předmětu, který kroužek nabízí.