23. 9. 2019 - Mgr. Jana Dvořáčková

Úvodní schůzky zájmových útvarů

V tomto týdnu proběhnou úvodní schůzky kroužků, které budou otevřeny, nebo u kterých je potřeba ještě doplnit počet přihlášených pro jejich otevření.


Rozpis schůzek najdete zde, bude průběžně aktualizován. Na schůzkách budou domluveny organizační podrobnosti, případně při menším počtu zájemců o kroužek bude dohodnuto jeho fungování za případně zvýšené ceny. Na úvodní schůzku mohou přijít i zatím nepřihlášení zájemci, pokud to kapacita kroužku dovolí.

Výuka zájmových útvarů začne většinou v týdnu od 30. září, pokud nebude vyučujícím sděleno jinak.

Informace o všech kroužcích najdete zde, další můžete získat přímo u uvedeného vyučujícího nebo u vyučujícího předmětu, který kroužek nabízí.