20. 1. 2020 - Mgr. Jiří Pekárek

Výtvarný projekt „Zimní krajina“

Kolektivní práce žáků nižšího gymnázia s využitím prostorových možností papíru a předvánoční atmosféry. Podíleli se na ni studenti 1PB, 2SA a 2SB.


Jednotlivé skupiny žáků vytvářely části později komponované krajiny podle svých možností a zájmu. Chlapci primy B zpracovávali domečky inspirované lidovou architekturou, Chlapci sekund vytvářeli krmítka pro lesní zvěř a učili se pracovat s mřížkou při přenášení kresby zvířat. Děvčata sekund  vytvářela prostorové stromy a postavy lidí. Zimní krajina byla zvýrazněna bílým zpracováním  s výjimkou černých havranů, kteří atmosféru dotvářejí. Práce je vystavena ve druhém poschodí mezi prvním a pátým pavilonem. Snad aspoň  trochu doplní zimní náladu letošní atypické nezimní zimy.

Další informace jsou k dispozici také na http://www.vvgymzl.wz.cz/