26. 2. 2020 - RNDr. Jan Chudárek

Mezinárodní šetření PISA prokázalo vysokou úroveň gramotností žáků naší školy

Výborných výsledků dosáhli naši žáci v mezinárodním šetření PISA, které zjišťuje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné funkční gramotnosti patnáctiletých žáků. V roce 2018 bylo realizováno ve více než 79 zemích světa.


Mezinárodní šetření PISA je projekt, který připravuje a zaštiťuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Toto šetření je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání. V České republice je jeho realizátorem Česká školní inspekce (ČŠI). Testování PISA probíhá ve tříletých cyklech, ČR je do něj zapojena od roku 2000.

Šetření proběhlo v období od konce března do začátku května 2018 a v ČR se do něj zapojilo více než 7 000 žáků z 333 základních a středních škol ve věku 15 let. Hlavní hodnocenou oblastí sedmého cyklu mezinárodního šetření PISA 2018 byla čtenářská gramotnost, sledována byla také úroveň matematické a přírodovědné gramotnosti. V úlohách PISA je kladen důraz na aplikaci získaných vědomostí a znalostí při řešení praktických problémů a úkolů.

Na mezinárodní úrovni dosáhli čeští žáci ve čtenářské gramotnosti výsledků na úrovni průměru zemí OECD. V matematické a přírodovědné gramotnosti byl pak jejich výsledek nad průměrem zemí OECD. Více informací můžete nalézt v Národní zprávě PISA 2018.

Velmi potěšující je pak výsledek žáků našeho gymnázia, které jsou vysoce nad průměrem nejen žáků v ČR, ale i nejlepších zemí OECD. Také ve srovnání s výsledky žáků víceletých gymnázií v ČR se naši žáci umístili mezi nejlepší desítkou škol.

Příloha: Školní zpráva PISA 2018 pro Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

 

Školní výsledky:

V tabulce je uvedeno průměrné bodové skóre dívek, chlapců a všech žáků víceletých gymnázií a průměrné skóre dívek, chlapců a všech testovaných žáků naší školy pro všechny sledované gramotnosti.

Výsledky v jednotlivých gramotnostech: