26. 2. 2020 - PhDr. Marcela Černotíková

Soutěže v německé konverzaci a úspěchy našich žákyň a žáků

 Jako každý rok v tuto dobu, i letos již proběhla školní a okresní kola soutěže v německé konverzaci.


Ti nejlepší ze skupin kvarty se utkali v okresním kole na ZŠ Kvítková a dosáhli těchto umístění: Jakub Píštěk skončil na 3. místě,  v závěsu za ním Ema Mrkvičková(oba 4KB).

Stejné celkové výsledky přivezli z gymnázia ve Valašských Kloboukách i soutěžící kategorie IIIA: Tereza Koutná (7EB) byla třetí nejlepší v okrese, Tereza Gajdošíková (3C) se umístila na čtvrtém místě.

Děkujeme všem, kteří do soutěže šli a velmi dobře reprezentovali naši školu! Přejeme hodně motivace a vytrvalosti při studiu němčiny všem našim němčinářům!