28. 2. 2020 - RNDr. Jan Chudárek

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Dne 28. 2. 2020 jsem byl požádán KHS ZK o zveřejnění přiložených dokumentů na webových stránkách naší školy.

Důvodem jsou blížící se jarní prázdniny žákyň a žáků a s tím spojená zvýšená pravděpodobnost cestování mimo ČR.

Více informací naleznete na webových stránkách KHS ZK.

RNDr. Jan Chudárek

ředitel školy

Informace KHS ZK

Základní zásady v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ