6. 3. 2020 - RNDr. Jan Chudárek

Opatření školy proti potencionálnímu rozšíření nákazy koronavirem Covid 19 - informace pro rodiče, žákyně a žáky

Vážení rodiče,

před jarními prázdninami jsem Vám prostřednictvím žákovské knížky zasílal v souvislosti s nákazou koronavirem informace a doporučení z Krajské hygienicko-epidemiologické stanice, které se týkaly pobytu v rizikových oblastech. Nákaza bohužel ještě stále není na ústupu a dále se šíří. Vzhledem k tomu, že chceme zajistit, aby škola byla pro Vaše děti bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu tohoto onemocnění, vyzývám Vás, kteří jste byli se svými dětmi o jarních prázdninách v zasažených zemích, oblastech a především v zasažených oblastech Itálie (Lombardie, Benátska, Emilia-Romagna a Piedmontu), abyste své děti v pondělí 9. března 2020 v souladu s výzvou KHS ZK neposílali do školy a nechali je ve 14denní karanténě doma. Absence bude v tomto případě ze strany školy omluvena a Vašim dětem bude po návratu do školy umožněno doplnění učiva tak, aby na konci školního roku z tohoto důvodu nehrozilo neklasifikování.


Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 5. 3. 2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá

všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Obdobně je nutné přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.). Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí.

Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji po dobu 14 dnů po návratu z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.

 

V souvislosti s výše uvedeným mi prosím zašlete na emailovou adresu chudarek@gymzl.cz zprávy a sdělení jméno žákyně či žáka, kterého se karanténa týká. 

Nechci samozřejmě šířit paniku a přeji si, aby nikdo z dětí nebo Vás rodičů neonemocněl, ale chci ochránit všechny žáky i zaměstnance školy, proto přistupuji k tomuto opatření. Věřím, že toto moje rozhodnutí pochopíte a budete respektovat.

Škola samozřejmě bude realizovat ve škole opatření jako je častější dezinfekce ve škole, používání desinfekčních mýdel apod. v souladu s pokyny KHS ZK.

Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že se nám vzniklou situaci společně podaří zvládnout.

Další informace naleznete na níže uvedených adresách:

Krajská hygienická stanice Zlín: http://www.khszlin.cz/

Doporučení MŠMT: http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

 

RNDr. Jan Chudárek

ředitel školy