6. 3. 2020 - RNDr. Jan Chudárek

Mimořádné opatření MZČR a aktuální informace KHS ZK o výskytu COVID-19 k 6. 3. 2020

Níže uvádím aktuální informaci KHS ZK, která sděluje, že rizikovou oblastí je již celá Itálie. Všechna dříve uvedená opatření školy zůstávají v platnosti. V souvislosti s tímto bylo vydáno Mimořádné opatření MZČR. Více informací ZDE


Aktuální informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o výskytu COVID-19 k 6. 3. 2020

Vzhledem k četným dotazům týkajících se rizika onemocnění COVID-19 v jednotlivých regionech Itálie sděluje následující:

V rámci předběžné opatrnosti považujeme celou Itálii za rizikovou oblast.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách (www. khszlin.cz) dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali.

Prosím mějte trpělivost, vzhledem ke končícím jarním prázdninám ve Zlínském kraji jsou jednotlivé linky přetížené.

Sdělení KHS ZK

Mimořádné opatření MZČR