15. 5. 2020 - Mgr. Jana Hrazdirová

Who is who?- nový etwinning projekt stále pokračuje

„Who is who?“ je projekt, který naši studenti započali s velkým nadšením již na podzim tohoto školního roku.


„Who is who?“ je projekt, který naši studenti započali s velkým nadšením již na podzim tohoto školního roku. Třída 2SB (AJ*B s paní učitelkou Hrazdirovou) a třída 1PB (AJ*A s paní učitelkou Březíkovou) i přes překážky této nelehké doby stále pokračuje v různorodé komunikaci s kamarády ve Francii.

Nejprve proběhla výměna dopisů v papírové podobě a koláží pomocí klasického doručování.  Určit pomocí indicií v kolážích autory jednotlivých dopisů byla nakonec zábava.

https://drive.google.com/file/d/1l7y3wroqVs2dr0lnWvgZGkb0TH_sbYxR/view?usp=sharing

Další komunikace probíhá pouze pomocí moderních technologií. Jen se podívejte na naše společné výtvory v přiloženém odkazu. Tentokrát byl úkol složitější, ale zněl velmi zajímavě, týkal se „Earth Hour“ (Hodina Země je každoroční mezinárodní klimatická akce založená Světovým fondem na ochranu přírody, která se pořádá vždy poslední sobotu v březnu). Měli jsme vytvořit plakát  o dopadu klimatických změn na činy našich oblíbených hrdinů. Nakonec kromě plakátů vznikla i vtipná videa.

Teď jen doufáme, že se naši kamarádi z Francie vrátí alespoň virtuálně do školy a uvidíme se při nějaké zdařilé videokonferenci.

Naše práce