11. 6. 2020 - Mgr. Jana Dvořáčková

Ústní maturitní zkoušky - účast veřejnosti

Ústní maturitní zkoušky proběhnou v naší škole v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními.


Jedním z nich je dodržení maximálního počtu 15 osob v učebně. Do tohoto počtu je nutno zahrnout stálé členy zkušební komise, jedné nebo dvou dvojic zkoušejících učitelů (když se střídají předměty), zkoušené a připravující se žáky. Proto již není mnoho prostoru pro další veřejnost. V omezené míře chceme připustit návštěvy maturitních zkoušek žáky 3. ročníku a septim, kteří maturují příští rok, tito se budou k návštěvě MZ dopředu hlásit. Rozhodně nebudou mít k maturitám přístup mladší žáci, ti budou moci shlédnout maturity příští rok. Chceme tímto tedy další veřejnost požádat o maximální omezení účasti na MZ. Do budovy školy bude umožněn přístup pouze při předložení vyplněného čestného prohlášení o bezinfekčnosti a bude nutno dodržovat aktuálně platná hygienická opatření.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že i díky vaší vstřícnosti proběhnou maturitní zkoušky hladce.