24. 6. 2020 - Tomáš Kozmík, 6XA

Vynikající úspěch našich studentů v soutěži Bohatství Země aneb Lithium se těžit bude – a dokonce úspěšně!

Na sklonku letošního školního roku se skupina žáků sexty A rozhodla, že se zúčastní již 6. ročníku soutěže pořádané každoročně Přírodovědeckou a Ekonomicko – správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Každoročně se v této soutěži utkají tří až pětičlenné týmy ze všech koutů republiky. Každý tým má za úkol skloubit geologické, právní, ekonomické a sociální faktory těžby v zadaném fiktivním ložisku a navrhnout nejschůdnější a nejvýhodnější výsledný projekt. Letos byly pro těžbu vybrány dvě suroviny – lithium a wolfram.


 Jako tým jsme se dali dohromady spíše ze zvědavosti, co nám tato soutěž přinese, a apriori jsme si ji jeli spíše užít a obohatit se novými vědomostmi, než abychom pomýšleli na přední příčky. Naše cesta soutěží byla následující…

Vše začalo 4.10.2019 úvodním workshopem v prostorách Přírodovědecké fakulty MUNI. Zde jsme si, mimo jiné přidružené aktivity, osahali základy problematiky a plně demokraticky odhlasovali název našeho týmu – Pleš gang. Po prvotní nejistotě jsme zbořili některé zábrany a začínali pomalu přicházet na kloub jednotlivým složkám problematiky. Z fakulty jsme se intuitivně přemístili zpět na ÚAN Zvonařka, a i přesto, že jsme si předem nerezervovali místa, jsme se i v pátek odpoledne vlezli mezi davy studentů do autobusu a odcestovali zpět vstříc domovině.

Dále se pokračovalo ve dnech 21. – 22. 10. exkurzí do lithiového dolu na Cínovci v Krušných horách. Z tréninkových důvodů se bohužel museli omluvit naši sportovci, takže na severozápad republiky odcestovalo pouze trio soutěžících z našich řad. Po příjezdu na místo jsme byli podrobeni přímo vyčerpávající přednášce geologů a než jsme se stačili vůbec nadechnout, už jsme byli dole v dole. Krušnohorská exkurze byla tak trochu zlomovým bodem, protože po ní měl přijít první úkol k vypracování – rešerše.

Rešerše měla obsahovat zhodnocení aspektů, které jsem již zmínil v úvodu. Do konce listopadu jsme ji tedy šperkovali a pohrávali si s detaily, abychom ji dovedli k dokonalosti. To se nám sice nakonec stoprocentně nepodařilo, ale o špatnou práci se rozhodně nejednalo. Nikdo není dokonalý…

Po odevzdání rešerší jsme měli do konce ledna zdánlivě čas. Byl to však spíše čas určený pro 

druhou část projektu – geologické a ekonomické výpočty. Rešerše nám mezitím dorazila opravená a my jsme mohli vesele přistoupit ke korektuře. Koncem února jsme vše odevzdali a zbývalo jediné – účast na velkém finále. To se mělo uskutečnit koncem března na Kaprálově mlýně v Ochozu u Brna, avšak koronavirová pandemie tyto plány samozřejmě překopala od základů. Finální obhajoba prací tedy nakonec připadla na dny 9. – 10. 6. 2020.

Psal se devátý červen, a Pleš gang byl připraven k odjezdu. S vážným výrazem ve tváři jsme se sešli na autobusovém nádraží ve Zlíně a nastoupili na onen osudný autobus. Cestou do Brna jsme řešili poslední nedostatky, na které by mohla porota či soupeři upozornit. Po dlouhotrvající cestě jsme konečně dorazili na místo určení – Kaprálův Mlýn. Tato stavba s bohatou historií nás uchvátila svým extravagantním vzhledem a ekotechnologiemi, které nabízela v plné kráse. Zasedli jsme ke stolu a losovali pořadí. Pouze šest z původních patnácti týmů soutěže se probojovalo až sem. Teď už nebyl prostor pro chyby. V prezentaci jsme shrnuli veškeré naše argumenty a vzápětí čelili zákeřným otázkám odborné poroty. Poté, co skončily prezentace všech týmů, jsme se odebrali k dobrému jídlu a pití, abychom se trochu odreagovali po výkonu. Nebyl to však konec.

Porota svolala na osmou hodinu večerní všechny soutěžící do sálu a přišla s překvapením – posledním, čtvrtým úkolem soutěže. Po rešerši, výpočtech a prezentaci přišlo na řadu řešení krizové situace – druhá vlna koronaviru výrazně ohrozila náš provoz a my, jakožto management dolu, jsme měli za úkol zachránit firmu. „Máte na to celou noc. Ráno chceme od každého týmu prezentaci návrhu řešení.“ To nám bylo řečeno. Dlouho do noci jsme tedy debatovali všechny možné scénáře a řešení, aby až nad ránem nastal konsenzus a my našli východisko. Ráno jsme projekt prezentovali porotě a pak už jen napjatě čekali na výsledek.

Ten pro nás byl překvapením – 3. místo! To znamenalo jediné – dopadli jsme nad očekávání a mohli si vychutnávat pocit zadostiučinění. Jako bonus jsme navíc získali možnost přijetí bez přijímaček na geologii či ekonomii na MUNI. Po této senzaci následovala spokojená pětikilometrová deštivá procházka do místní části Brno – Líšeň a následně cesta domů.

Na závěr se sluší říci jediné. Nečekali jsme to, ale tým Pleš gang ve složení Kateřina Gelnarová, Michal Hrdý, Zuzana Navrátilová, Jiří Kovář a Tomáš Kozmík to dokázal.