25. 6. 2020 - Ing. Josef Černotík

Loučí se Štěpán Hartman

Koronavirus, karanténa, zavřené školy, online výuka. Školní rok končí rozpačitě. Teprve od 15.6. a následně od 22.6. maturují studenti maturitních ročníků, mezi nimi Štěpán Hartman z 8OB.


Štěpán je letošním vítězem krajského kola v olympiádách chemické (podruhé v řadě) a logické (potřetí v řadě), též obsadil třetí místo v krajském kole olympiády matematické (po dvou druhých místech vloni a předloni). Stal se účastníkem letošního národního kola v logické olympiádě, obsadil 11. místo v národním kole olympiády chemické, bohužel, národní kolo matematické olympiády bylo zrušeno, zrovna tak i výběrové soustředění pro mezinárodní chemickou olympiádu, jehož se měl zúčastnit.

Těsně před vyhlášením karantény ještě stihl jako jediný zástupce naší republiky mezinárodní konferenci Sustainergy organizované izraelskou firmou Eilat Eilot, představující světovou špičku ve výzkumu obnovitelné energie a udržitelného rozvoje, na níž s kolegy z týmu obhajoval projekt přeměny energie kinetické na elektrickou v situaci, kde jiné zdroje k dispozici nejsou, a absolvoval regionální kolo Evropského parlamentu mládeže, kde v komisi s dalšími řešil problém nelegálního obchodu s lidmi v Evropě, který byl přijat, ale další kola soutěže byla opět zrušena. Komunikace v obou těchto soutěžích byla pochopitelně vedena v angličtině, což jenom podtrhuje Štěpánovu všestrannost.

Závěrem: Milé studentky a studenti, jásejte, Štěpán odchází, opět má smysl vrhnout se intenzívně na olympiády a další soutěže, protože už můžete začít vyhrávat i vy a všichni jásejme, protože naše škola je v tom dobrém zviditelněna tak, jako nikdy předtím. Štěpáne, díky moc!