9. 9. 2020 - RNDr. Jan Chudárek

Mimořádné opatření MZDR ze dne 9. 9. 2020 - opatření školy

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

v souladu s Mimořádným opatřením MZDR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN se od 10. 9. 2020 zavádějí následná provozní opatření:


  • Při pohybu ve všech společných prostorách (např. chodbách, v šatnách a na toaletách) budou všichni mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky (dále jen zkráceně roušky), které brání šíření kapének.
  • Žákyně a žáci budou mít roušky nasazeny již při vstupu do školy, roušky si žákyně a žáci sundají až ve třídě po usazení na místo.
  • Při výuce tělesné výchovy si žákyně a žáci roušky sundají až v šatně před převlékáním. Po skončení výuky si roušky nasadí před odchodem ze šatny.
  • Po skončení vyučovací hodiny si před odchodem ze třídy žákyně a žáci nasadí roušku tak, aby ji měli již při vstupu na chodbu. Roušku si opět mohou sundat po usazení na místo v následující učebně.
  • Žákyně a žáci budou mít roušky v řadě do školní jídelny a v řadě udržují bezpečnou vzdálenost. Roušku si sundají po usednutí ke stolu ve školní jídelně. Po ukončení konzumace si žákyně a žáci opět nasadí roušky.

Ve Zlíně 9. 9. 2020

RNDr. Jan Chudárek

ředitel školy