17. 9. 2020 - RNDr. Jan Chudárek

Mimořádné opatření MZDR ze dne 17. 9. 2020 - opatření školy

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020, uvedeno zde, vás informujeme, že od 18. 9. 2020 je povinnost nošení roušek rozšířena na celou dobu pobytu všech osob ve škole.

Roušky bude možno odložit pouze v souladu s uvedeným opatřením. V případě školy se to týká zejména konzumace jídla, a to pouze v sedě, výuky při hodinách tělesné výchovy a při hodinách hudební výchovy, kdy to charakter výuky bude vyžadovat (zpěv, hra na dechové nástroje).

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

RNDr. Jan Chudárek

ředitel školy