6. 12. 2020 - Mgr. Lucie Janků

Německý jazykový diplom DSD II

V úterý 24. listopadu 2020 proběhla se souhlasem MŠMT za zvýšených hygienických podmínek písemná část mezinárodní zkoušky Německý jazykový diplom. Studenti maturitních ročníků s rozšířenou výukou němčiny zúročili svou několikaletou jazykovou přípravu na tuto zkoušku úrovně B2/C1, která se skládá ze tří oddílů: porozumění psanému textu, poslechu s porozuměním a písemné práce na stanovené téma. Práce se odesílají do Německa, na jejichž vyhodnocení se podílejí zkušení hodnotitelé. Na výsledky si musíme počkat do začátku jara, i tak doufáme, že je obdržíme do konce března, neboť úspěšným složením této zkoušky lze nahradit předmět německý jazyk ve školní (profilové) části maturitní zkoušky.