10. 1. 2021 - Mgr. Lucie Janků

Německý jazykový diplom DSD II – ústní část

Počátkem měsíce prosince proběhla na naší škole další část Německého jazykového diplomu II.  


Studentky a studenti závěrečného ročníku prokazovali své znalosti němčiny v mluveném projevu. Nejprve se věnovali tématu, jež jim bylo zadáno při samotném zahájení zkoušky a k němuž si během dvaceti minut připravili kratší pojednání na základě několika klíčových bodů. To posléze představili zkušební komisi, následně se věnovali prezentování společenskovědního problému, jež si předem zvolili, detailně nastudovali a předtím zpracovali v odborné seminární práci. Předmětem hodnoceni je nejen projev studenta, ale i jím vytvořená prezentace a následná diskuse o tématu.

Po ukončení ústní části zkoušky se studenti dozvěděli, zda dosáhli bodového hodnocení úrovně B2/C1.

Vyslovujeme tímto pochvalu za výbornou přípravu i předvedené výkony. Jsme rádi, že se podařilo tuto náročnou jazykovou zkoušku realizovat i v této složité době.