24. 3. 2021 - Mgr. Jitka Mrázová

Cambridge exams – mezinárodní zkoušky z anglického jazyka

V únoru 2021 se na našem gymnáziu konaly mezinárodní zkoušky z anglického jazyka v elektronické podobě a v prosinci 2020 se konaly tyto zkoušky v papírové podobě na zlínské pobočce autorizovaného zkouškového centra Lingua Centrum Olomouc, se kterým na přípravě a organizaci zkoušek naše škola jako přípravné centrum spolupracuje.


Jedná se o zkoušky FCE – úroveň B2 a CAE – úroveň C1, které se skládají z ústní a písemné části a trvají 4 hodiny.

Celkem se zkoušek zúčastnilo 97 našich studentek a studentů, kteří si vedli skvěle i za ztížených podmínek kvůli přísným hygienickým opatřením.

Jedenáct kandidátek a kandidátů zkoušky CAE díky vynikajícím výsledkům dosáhlo dokonce až na úroveň C2, která je u těchto zkoušek nejvyšší možná a odpovídá úrovni rodilého mluvčího.

Pro všechny úspěšné kandidátky a kandidáty jsou již na našem gymnáziu připraveny certifikáty, které mají neomezenou platnost a široké uplatnění – jako náhrada profilové části maturitní zkoušky, při studiu na univerzitě v České republice nebo v zahraničí a v profesním životě.

Všem zúčastněným studentkám a studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům u zkoušek!