30. 9. 2021 - Natálie Skrečková, 8OB, Karolína Komínová, 4.A

Exkurze do rodiště Sigmunda Freuda

Dne 16.9. 2021 navštívili studenti třetího a čtvrtého ročníku semináře z psychologie a sociologie rodné město Sigmunda Freuda, Příbor.


První zastávkou byl tedy dům Sigmunda Freuda se strohou prohlídkou doplněnou o to lepším výkladem našich profesorů Miroslava Fliegera a Daniela Knedly. Dům pana Freuda měl dvě patra. V každé místnosti byl zajímavý výtvor z pletiva, většinou kužel nebo koule, a v jádru bylo vždy něco ukryté. Dětská bota, plyšáci, gumová rukavice, skleněná láhev atd. Bohužel k tomu nebyla žádná informační tabulka, na které bychom našli vysvětlení, takže jsme si domýšleli význam se silným použitím fantazie. Zajímavý byl pokoj, kde se sám Sigmund narodil. Nejdříve žil v jedné místnosti s dalšími jedenácti lidmi. Celá místnost měla zdánlivě tak metr krát dva metry, takže tam muselo být dosti přecpáno. Z rodného domu jsme tedy odcházeli zklamaní, zralí lehnout si na kovovou lavičku v podobě známé Freudovy pohovky.

Návštěva tamního muzea nás však velmi mile překvapila. Výstava s názvem Dřevěný svět skýtala nespočet původních artefaktů z devatenáctého století. Mohli jsme zde vidět středověkou máselnici, past na myši nebo závěsný chlebník. V druhé části prohlídky jsme byli svědky a účastníky výroby koberců, čepic, rukavic a papučí z různých materiálů. Lnu, vlny, buvoloviny nebo i samotných lidských vlasů.

Den jsme zakončili prohlídkou kostela Narození Panny Marie, kde jsme si poslechli výklad od velmi čiperného postaršího pana kostelníka. Vzal nás i na věž, kde jsme viděli celý Příbor jako na dlani doprovázený mohutným zvukem zvonů.

Celá exkurze tedy proběhla hladce, se správně nabitým programem. I když od domu zakladatele psychoanalýzy jsme čekali podstatně více.