3. 10. 2021 - Matěj Coufal, 7EA, PhDr. Marcela Černotíková

Bay-BIDS – cesta ke studiu v Německu

V pátek 17. a 24. září 2021 proběhla pro studenty třetího ročníku a septim studující němčinu beseda o studiu v Německu, konkrétně v Bavorsku. Jaké možnosti absolventi našeho gymnázia mají?


Naše škola má to velké štěstí, že může připravovat žáky a žákyně na mezinárodní zkoušku DSD a rovněž zorganizovat přímo u nás na škole její realizaci. Největším bonusem pro ty, kteří zkoušku na úrovni B2/C1 úspěšně absolvují, je možnost studovat bez předchozí jazykové přípravy na některé z univerzit v německy mluvících zemích.(více o této zkoušce na stránce www.gymzl.cz – výuka- předměty- německý jazyk). Jednou z přímých cest je díky spolupráci s bavorskou agenturou bay- BIDS možnost ucházet se o stipendium a studium v Bavorsku.

 O vlastní zkušenosti se podělila absolventka našeho gymnázia Kateřina Skybová, která již druhým rokem úspěšně studuje na univerzitě v Pasově. Dozvěděli jsme se od ní, co pro to musíme udělat, jak je to s financováním nebo v čem jsou hlavní rozdíly mezi českým a německým vysokým školstvím. Katka také velmi dobře představila Bavorsko a přesvědčila přítomné o tom, že tato krásná země nabízí mnohem víc než jen kvalitní univerzity a výborné podmínky ke studiu, ale i nádhernou přírodu a bohatou kulturu.

Za návštěvu mockrát děkujeme a přejeme hodně štěstí ve studiu.