Co se děje

Republikové kolo Ekonomické olympiády

21. 6. 2021 Ing. Jana Starobová a Patrik Vala, žák 2B

Seznamte se s úspěšnou cestou studenta Patrika Valy, ze 2.B, kterou kráčel za poznáním ekonomických zákonitostí ...


Výsledky přijímacího řízení - náhradní termín

14. 6. 2021 RNDr. Jan Chudárek

Níže jsou uvedeny výsledky přijímacího řízení uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu.


Projekt "Richesses de la diversité" byl nominován na cenu GRATIAS TIBI

13. 6. 2021 Mgr. Iva Adámková

S velkou radostí sdělujeme, že náš evropský projekt ERASMUS+ KA2 "Richesses de la diversité" byl nominován na cenu Gratias Tibi, kterou vyhlašuje společnost Člověk v tísni.