KK Fyzikální olympiády

Kontakty

 

Mgr. Petra Chaloupková, Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
chaloupkova@gymzl.cz
tel. 577 585 827

• okresní kolo kat. E,F okresu Zlín
• krajské kolo kat. E Zlínského kraje