Pokyny

Pokyny k fyzikální olympiádě kategorie E, F (PDF)