KOTELNA

Multižánrový festival od studentů pro studenty. Zahrnuje sólovou hru na všemožné hudební nástroje, vystoupení studentských kapel, zpěv, tanec, divadlo a mnoho dalších vystoupení.

Trocha historie

„Zakládali jsme ji v roce 2001 spolu s Michalem Procházkou, Zuzkou Novákovou a mnoha dalšími spolužáky – různým způsobem se tenkrát zapojily desítky studentů. Motivem byl samozřejmě tvůrčí přetlak a taky trochu revolta. V té době totiž GYMZL pořádal každý rok velkolepou přehlídku všech oborů v Městském divadle, jmenovalo se to "Akademie". My jsme chtěli udělat tak trochu "anti-akademii", zespod, pod heslem "studenti studentům".
Škola nám vyšla vstříc, půjčila nám sklepní tělocvičnu pod šestým pavilónem, které se tenkrát říkalo Kotelna. To se nám náramně líbilo, protože to tím pádem byl vlastně underground. První kotelna měla čtyři sekce – hudební, divadelní, filmovou a výtvarnou, to všechno v jeden den/večer.
Byli jsme tenkrát v maturitním ročníku, další dalších kotelen už jsme se neúčastnili a hrozně mile nás překvapilo, když se to ujalo jako tradice." říká Tomáš Hubáček, jeden ze zakladatelů festivalu.
Podobně kotelna probíhala až do roku 2008.

 

Kotelna 2017

Po několikaleté pauze se skupina studentů rozhodla obnovit multižánrový festival s názvem "Kotelna". V teplých letních dnech se pomalu ale jistě znovu na světlo světa dostala tradice, která měla obrovský úspěch. Na pódiu se kromě známých tváří v podobě dua The Human a kapely The Only Way objevil i profesor Černý se svým úžasným vystoupením. Mimo to jsme mohli zhlédnout několik tanečních čísel a studenti si mohli koupit nejrůznější občerstvení v bufetu.

 

Kotelna 2018

Další rok studenti uspořádali tuto akci v ještě větším měřítku. Pod střechou obrovského pódia se vystřídalo hned několik účinkujících. Skupina The Only Way, Fucking Freaks, taneční skupina All Style Unit a mnoho dalších. Netradičně se uskutečnil i štafetový běh v areálu školy a opět byl studentům k dispozici bufet s nejrůznějším občerstvením.

 

Sestřih z Kotelny 2018:

  

Kotelna 2019

S ještě větším elánem a nabytými zkušenostmi z předchozích ročníků vstupujeme do Kotelny 2019. Mnozí vystupující u nás nebyli poprvé a dalo by se říci, že patří ke Kotelnové stálici. Svou účast na pódiu zopakovali například Anička a Matěj Hunákovi nebo tanečnice ze skupiny All style unit. Z debutantů můžeme například jmenovat hrdiny zlínských ulic – Avarom dnabseulb. Do revíru gymnázia však letos zamíří i poněkud „větší ryby“ – v rámci benefičního večera letošního ročníku festivalu se představily kapely Mers a Pro Tebe, v průběhu přestavby nám poté zatančili Eliška a Honza Vlkovi. Celému nabitému čtvrtečnímu programu pak předcházelo finále školní florbalové soutěže GymzlCup.

Timelapse z Kotelny 2019

Kotelna 2020

 V roce 2020 se Kotelna z důvodu epidemie nemoci Covid-19 a nastalým vládním opatřením neuskutečnila.

Poděkování

Jedno velké speciální poděkování patří všem studentům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy a ostatním dobrovolníkům, kteří se nezištně zapojili do příprav a chodu celé Kotelny.