KOTELNA

Multižánrový festival od studentů pro studenty. Zahrnuje sólovou hru na všemožné hudební nástroje, vystoupení studentských kapel, zpěv, tanec, divadlo a mnoho dalších vystoupení.

Festival má za cíl zlepšit vztahy mezi žáky napříč školou a věkem, ucelit vztah žáků a pedagogů a ukázat jaké jsou možnosti zájmových aktivit na škole i mimo ni.

Trocha historie

„Zakládali jsme ji v roce 2001 spolu s Michalem Procházkou, Zuzkou Novákovou a mnoha dalšími spolužáky – různým způsobem se tenkrát zapojily desítky studentů. Motivem byl samozřejmě tvůrčí přetlak a taky trochu revolta. V té době totiž GYMZL pořádal každý rok velkolepou přehlídku všech oborů v Městském divadle, jmenovalo se to "Akademie". My jsme chtěli udělat tak trochu

"anti-akademii", zespod, pod heslem "studenti studentům". Škola nám vyšla vstříc, půjčila nám sklepní tělocvičnu pod šestým pavilónem, které se tenkrát říkalo Kotelna. To se nám náramně líbilo, protože to tím pádem byl vlastně underground. První kotelna měla čtyři sekce – hudební, divadelní, filmovou a výtvarnou, to všechno v jeden den/večer. Byli jsme tenkrát v maturitním ročníku, další dalších kotelen už jsme se neúčastnili a hrozně mile nás překvapilo, když se to ujalo jako tradice.“ říká Tomáš Hubáček, jeden ze zakladatelů festivalu. Podobně kotelna probíhala až do roku 2008.

 

Po nucené přestávce z důvodu odchodu organizátorů na vysoké školy byla Kotelna obnovena až v roce 2017 a to netradičně na konci druhého pololetí. Také byla akce z tělocvičny přesunuta na hřiště. Za obnovu akce se zasloužili především Štěpán Sakin, Matěj a Vojta Hunákovi.

 

Loňský a letošní ročník

Minulý ročník obnovené studentské akce Kotelna byl nezapomenutelný. Úžasná hudební a taneční vystoupení, výborné jídlo a pití, soutěže a krásné počasí vytvořilo ze všedního odpoledne krásný zážitek. Kladné ohlasy se hrnuly jak ze strany studentů, tak i vystupujících. Může se něco takového vůbec ještě někdy opakovat? Ano! Konkrétně se tak stane 28. 6. 2018 opět v areálu Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť. Letos vám zahrají například kapela The Only way, Fack!ng Freakz a vystoupí Dance Studio Starlight a All style unit. Těšíme se na vás!

 

             

 

Partneři Kotelny 2018

Poděkování patří partnerům letošního ročníku, bez nichž by zajištění akce nebylo možné. Děkujeme