Učební plán

Osmileté studium - nižší gymnázium (79-41-K/81)

 

Ročník Prima Sekunda Tercie Kvarta
Počet hodin 5 4 4 4

 

Osmileté studium - vyšší gymnázium (79-41-K/81) a čtyřleté studium (79-41-K/41)

 

Ročník

Kvinta

1. ročník

Sexta

2. ročník

Septima

3. ročník

Oktáva

4. ročník

Počet hodin 4 3 3 3