Používaná literatura

Povinná literatura

Sada učebnic Matematika pro gymnázia vydaných nakladatelstvím Prometheus (co nejnovější vydání či dotisky, v každém případě vydání obsahující „podšeděné“ definice a věty):

1. ročník (kvinta)

BUŠEK, Ivan, Leo BOČEK a Emil CALDA. Matematika pro gymnázia: základní poznatky z matematiky. Dot. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1995, 165 s.,. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-85849-34-8.

CHARVÁT, Jura, Jaroslav ZHOUF a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia: rovnice a nerovnice. 3. přepr. vyd. Praha: Prometheus, 1999, 223 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-154-x.

POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia: planimetrie. 3. vydání. Praha: Prometheus, 1997, 207 stran. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-7196-045-4.

ODVÁRKO, Oldřich. Matematika pro gymnázia: funkce. 3. upr. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 168 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-7196-164-7.

 

2. ročník (sexta)

POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia: planimetrie. 3. vydání. Praha: Prometheus, 1997, 207 stran. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-7196-045-4.

ODVÁRKO, Oldřich. Matematika pro gymnázia: funkce. 3. upr. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 168 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-7196-164-7.

ODVÁRKO, Oldřich. Matematika: pro gymnázia : goniometrie. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1995, 127 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-000-4.

 

3. ročník (septima)

ODVÁRKO, Oldřich. Matematika: pro gymnázia : goniometrie. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1995, 127 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-000-4.

POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia: stereometrie 4. vyd. Praha: Prometheus, 2009, 223 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-389-9.

KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia: analytická geometrie. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2009, 220 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-390-5.

CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro gymnázia: kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 5. vyd. Praha: Prometheus, 2008, 170 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-365-3.

 

4. ročník (oktáva)

CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro gymnázia kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. 5. vyd. Praha: Prometheus, 2008, 170 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-365-3.

ODVÁRKO, Oldřich. Matematika pro gymnázia: posloupnosti a řady. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2008, 126 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-391-2.

HRUBÝ, Dag.a  KUBÁT, Josef.  Matematika pro gymnázia: Diferenciální a integrální počet – 2. vyd. Praha: Prometheus:2001 Učebnice pro střední školy )Prometheus). ISBN 978-80-7196-210-4

 

Sbírka

JANEČEK, F.: Sbírka úloh z matematiky: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy) – 1., 2., 3. ročník

 

 Doporučená literatura (nakladatelství Prometheus)

 

MIKULČÁK, J., CHARVÁT, J.: Tabulky a vzorce pro střední školy

KUBÁT, J., HRUBÝ, D., PILGR, J.: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy – Maturitní minimum

PETÁKOVÁ, J.: Matematika – příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ

POLÁK, J.: Přehled středoškolské matematiky

POLÁK, J.: Středoškolská matematika v úlohách I

POLÁK, J.: Středoškolská matematika v úlohách II