Používaná literatura

Povinná literatura

Sada učebnic Matematika pro gymnázia vydaných nakladatelstvím Prometheus (co nejnovější vydání či dotisky, v každém případě vydání obsahující „podšeděné“ definice a věty):

1. ročník (kvinta)

BUŠEK, Ivan, BOČEK, Leo, CALDA, Emil. Matematika pro gymnázia: Základní poznatky z matematiky

CHARVÁT, Jura, ZHOUF, Jaroslav, BOČEK, Leo. Matematika pro gymnázia: Rovnice a nerovnice

POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia: Planimetrie

ODVÁRKO, Oldřich. Matematika pro gymnázia: Funkce

2. ročník (sexta)

POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia: Planimetrie

ODVÁRKO, Oldřich. Matematika pro gymnázia: Funkce

3. ročník (septima)

ODVÁRKO, Oldřich. Matematika: pro gymnázia: Goniometrie

POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia: Stereometrie

CALDA, Emil, DUPAČ, Václav. Matematika pro gymnázia: Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

4. ročník (oktáva)

KOČANDRLE, Milan, BOČEK, Leo. Matematika pro gymnázia: analytická geometrie

ODVÁRKO, Oldřich. Matematika pro gymnázia: Posloupnosti a řady

HRUBÝ, Dag, KUBÁT, Josef. Matematika pro gymnázia: Diferenciální a integrální počet  

Sbírka (1. – 3. ročník)

JANEČEK, František. Sbírka úloh z matematiky: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

 

Doporučená literatura (nakladatelství Prometheus)

MIKULČÁK, J., CHARVÁT, J. Tabulky a vzorce pro střední školy

PETÁKOVÁ, J. Matematika – příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ

POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky

POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách I

POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách II